Historia
2
odpowiedzi
Dlaczego rząd Meiji rozważył przejście z japońskiego na angielski?
asked 2011-10-12 13:01:02 UTC
3
odpowiedzi
Kiedy i dlaczego zniesiono klasę samurajów?
asked 2011-10-12 13:20:21 UTC
3
odpowiedzi
Dlaczego Cezar był u Rubikonu?
asked 2011-10-12 13:35:03 UTC
5
odpowiedzi
Dlaczego Holendrzy, Francuzi i Brytyjczycy nabyli pomniejsze kolonie w Ameryce Południowej?
asked 2011-10-12 13:40:34 UTC
2
odpowiedzi
Jak oblężony był Leningrad po operacji Iskra?
asked 2011-10-12 14:57:35 UTC
6
odpowiedzi
Dlaczego w Chorwacji i Bośni były wojny domowe, a nie w Słowenii czy Macedonii?
asked 2011-10-12 18:07:36 UTC
6
odpowiedzi
Dlaczego Włochy porzuciły sojusz z Niemcami podczas I wojny światowej i przyłączyły się do aliantów?
asked 2011-10-12 18:14:38 UTC
7
odpowiedzi
Jakie są najwcześniejsze dowody kontaktu Irlandii z Egiptem?
asked 2011-10-12 18:21:37 UTC
2
odpowiedzi
Czy „Sztuka wojny” Sun Tzu wpłynęła na filozofię wojny i strategię Napoleona?
asked 2011-10-12 18:31:53 UTC
2
odpowiedzi
Jakie wyjątkowe osobiste doświadczenia przyczyniły się do powstania marki komunizmu Mao?
asked 2011-10-12 18:40:26 UTC
4
odpowiedzi
Jak niewolnicy zwróciliby się do swoich panów w starożytnej Grecji?
asked 2011-10-12 19:00:21 UTC
5
odpowiedzi
Co to był „grecki ogień”?
asked 2011-10-12 19:13:17 UTC
2
odpowiedzi
Kiedy faktycznie zakończyła się wojna amerykańska 1812 roku?
asked 2011-10-12 19:47:13 UTC
6
odpowiedzi
Które państwo konfederackie dostarczyło najwięcej żołnierzy podczas wojny secesyjnej?
asked 2011-10-12 19:52:46 UTC
5
odpowiedzi
Jak zaopatrzono inwazję Napoleona na Rosję?
asked 2011-10-12 20:31:31 UTC
2
odpowiedzi
Jak to się dzieje, że wojna króla Filipa tak bardzo zniszczyła kolonistów, ale Koloniści nie zostali wypędzeni?
asked 2011-10-12 22:16:17 UTC
1
odpowiedź
Jakie były kryteria akceptacji na uniwersytetach średniowiecznej Europy?
asked 2011-10-13 02:17:26 UTC
1
odpowiedź
Co to za wojskowa naszywka z sylwetką pegaza?
asked 2011-10-13 02:22:51 UTC
2
odpowiedzi
Jakimi kardynałami byli Richelieu i Mazarin?
asked 2011-10-13 02:41:41 UTC
2
odpowiedzi
Jak Edward Misselden został zastępcą gubernatora firmy handlowej w wieku 15 lat?
asked 2011-10-13 03:08:12 UTC
2
odpowiedzi
Dlaczego Huldrych Zwingli i Marcin Luter opowiadali się za małżeństwem duchownym?
asked 2011-10-13 03:41:54 UTC
2
odpowiedzi
Czy w średniowieczu zawsze wykupywano pojmaną szlachtę?
asked 2011-10-13 04:57:28 UTC
7
odpowiedzi
W którym momencie upadek Cesarstwa Bizantyjskiego był nieodwracalny?
asked 2011-10-13 05:26:51 UTC
9
odpowiedzi
Czy brytyjska inwazja na Islandię w 1940 roku została bagatelizowana przez historyków?
asked 2011-10-13 05:32:08 UTC
6
odpowiedzi
Czy opóźnienie w komunikacji stało się problemem dla stale rozwijającego się Cesarstwa Rzymskiego?
asked 2011-10-13 05:51:33 UTC
5
odpowiedzi
Jakie czynniki technologiczne / ekonomiczne wywołały rewolucję przemysłową?
asked 2011-10-13 07:01:29 UTC
4
odpowiedzi
Czy Stany Zjednoczone wygrały przeciw powstańczej wojnie w wojnie w Wietnamie?
asked 2011-10-13 13:12:45 UTC
3
odpowiedzi
Kiedy była ostatnia szarża kawalerii?
asked 2011-10-13 13:19:48 UTC
3
odpowiedzi
Jakie były powody buntu brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej, a nie innych?
asked 2011-10-13 17:07:32 UTC
3
odpowiedzi
Jaka była polityka zagraniczna Francji 1791 roku?
asked 2011-10-13 19:27:55 UTC
2
odpowiedzi
Dlaczego Francuzi sprzedali Luizjanę?
asked 2011-10-13 20:54:13 UTC
4
odpowiedzi
Jakie wojny rozpoczęły się, gdy zadłużony kraj odmówił spłaty?
asked 2011-10-13 22:15:02 UTC
5
odpowiedzi
Dlaczego partia federalistyczna upadła?
asked 2011-10-13 22:44:28 UTC
7
odpowiedzi
Kiedy ustała praktyka formalnego „wypowiadania wojny” i dlaczego?
asked 2011-10-14 00:44:24 UTC
4
odpowiedzi
Czy Imperium Rzymskie opierało się na „gospodarce grabieży”?
asked 2011-10-14 00:58:54 UTC
1
odpowiedź
Trzecia Rzesza? Jakie były pozostałe dwa?
asked 2011-10-14 01:20:16 UTC
4
odpowiedzi
Czy nadal trwa zimna wojna?
asked 2011-10-14 03:04:26 UTC
7
odpowiedzi
Dlaczego Mołdawia nie zjednoczyła się z Rumunią?
asked 2011-10-14 03:22:10 UTC
4
odpowiedzi
Ile zarejestrowano incydentów ataków na australijskiej ziemi?
asked 2011-10-14 03:29:48 UTC
1
odpowiedź
Jakie mamy historyczne dowody dotyczące Zaginionej Kolonii Roanoke?
asked 2011-10-14 03:49:23 UTC
6
odpowiedzi
Dlaczego panowanie niemonarchiczne odniosło tak mały sukces w starożytnych Chinach?
asked 2011-10-14 05:06:23 UTC
1
odpowiedź
Co naprawdę stało się z dziesięcioma zaginionymi plemionami Izraela?
asked 2011-10-14 06:09:23 UTC
12
odpowiedzi
Skąd się wzięli Gaels?
asked 2011-10-14 06:27:59 UTC
4
odpowiedzi
Jakie były początki cywilizacji etruskiej?
asked 2011-10-14 06:38:46 UTC
3
odpowiedzi
Kto porównał przyznanie kobietom głosu do oddania głosu krowom (iw jakim kontekście)?
asked 2011-10-14 15:04:55 UTC
1
odpowiedź
Do czego używano shinobi (aka ninja) podczas Sengoku-jidai?
asked 2011-10-14 15:48:42 UTC
1
odpowiedź
Kto był pierwszą siłą wojskową, która użyła teppo (dział) w masowych bitwach podczas Sengoku-jidai?
asked 2011-10-14 15:52:16 UTC
1
odpowiedź
Czy bitwa o Tours naprawdę była punktem zwrotnym w ekspansji Umajjadów na Europę?
asked 2011-10-14 17:12:48 UTC
14
odpowiedzi
Kiedy ostatnio używano mieczy w europejskich działaniach wojennych?
asked 2011-10-14 19:45:34 UTC
4
odpowiedzi
Skąd i skąd wzięło się pojęcie „inkorporacji”?
asked 2011-10-14 20:41:59 UTC
Loading...